No upcoming events at the moment

תקנון האתר והפסטיבל

תקנון הפסטיבל


אסור להבעיר אש יש להסתובב עם צמידים אין להפקה אחריות על.. זה הוא כנס שמערב מגע ולכן.. יש למלא טופס בריאות בהגעה לפסטיבל וכדומה
מדיניות פרטיות


אנו מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטים לצורכי שיווק או לצרכים פרטיים למעט לדברים העוסקים בכנס זה וכו..
תקנון האתר


השימוש באתר הינו בלב בלה בלההה